Vlaams-Brabant

Over Vlaams-Brabant

Deze tekst wordt niet getoond

Vlaams-Brabant en zijn bevolking

De jongste, de kleinste maar niet de minste

Vlaams-Brabant is de jongste provincie van het land, ontstaan op 1 januari 1995 uit de splitsing van de oude  provincie Brabant in Brussel en de nieuwe provincies Waals-Brabant en Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabant bestaat uit 65 gemeenten, 35 in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 30 in het arrondissement Leuven. De hoofdstad van de provincie is Leuven. Vlaams-Brabant is naar oppervlakte de kleinste Vlaamse provincie. De totale oppervlakte van de provincie bedraagt 2.106,13 km². De provincie heeft een langgerekte vorm en meet van oost naar west ongeveer 90 km, van noord naar zuid bedraagt de afstand in vogelvlucht ongeveer 40 km.

Gunstige ligging

Vlaams-Brabant heeft een bijzonder gunstige economisch-geografische ligging: de provincie ligt in het centrum van het land en het hart van Europa.  De nabijheid van de internationale grootstad Brussel, die volledig ingesloten is door de provincie Vlaams-Brabant, heeft onmiskenbaar een grote invloed op de hele regio errond. De aantrekkingskracht van onze provincie uit zich onder meer in een gunstige demografische evolutie: een snellere bevolkingsgroei en een iets minder snelle vergrijzing dan gemiddeld in Vlaanderen. Het aantal inwoners in Vlaams-Brabant nam het afgelopen decennium toe met bijna 7%. Op 1 januari 2014 telde de provincie 1.106.314 inwoners. De bevolkingsdichtheid bedraagt 526 inwoners per km² en is het hoogst in de stad Leuven en zowat alle gemeenten in de verstedelijkte rand rond Brussel.

Steeds meer Vlaams-Brabanders

De bevolkingsgroei in Vlaams-Brabant is slechts deels te verklaren door natuurlijke aangroei (meer geboortes dan sterftes). Migratieprocessen zijn belangrijker, in het bijzonder de immigratie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de periode 2008-2012 kwamen er meer dan 72.000 mensen van Brussel naar Vlaams-Brabant, maar maakten er ook meer dan 37.000 de omgekeerde beweging. Dit betekent een netto-aangroei (het migratiesaldo) van bijna 35.000 mensen in vijf jaar tijd. Dat is jaarlijks meer dan zes personen per 1.000 inwoners. De netto-aangroei vanuit het buitenland is ook positief, maar met ongeveer 11.000 personen beduidend kleiner. De migratie vanuit Brussel zorgt duidelijk voor een verjonging van de bevolking in de provincie Vlaams-Brabant. De gemiddelde leeftijd van de migranten uit Brussel is 28,7 jaar, waaronder heel wat kinderen. Het zijn vooral jonge gezinnen die uit Brussel naar Vlaams-Brabant komen.

Over Vlaams-Brabant Deel 2

Groeiende diversiteit en internationalisering

De Vlaams-Brabantse bevolking groeit niet alleen, ze wordt ook diverser en internationaler. Het aantal niet-Belgen in de provincie bedraagt ± 64.200 (6,1% van de totale bevolking), in het arrondissement Leuven is dat 4,7% en in het arrondissement Halle-Vilvoorde 7,2%. Ruim 75% (48.150) van de niet-Belgen in de provincie zijn Europeanen, de overige 25% (16.050) vertegenwoordigen de rest van de wereld. Vlaams-Brabant telt gemiddeld meer inwoners met een niet-Belgische nationaliteit dan het Vlaamse Gewest als geheel.

Nationaliteit is echter niet de beste graadmeter om het aantal personen van buitenlandse origine in te schatten; velen - vooral personen met een origine van buiten de EU - hebben immers de Belgische nationaliteit aangenomen. Zo blijkt uit cijfers over de nationaliteit bij geboorte één op acht Vlaams-Brabanders van niet-Belgische origine is. Iets meer dan de helft van hen is afkomstig van een EU-land. De laatste jaren groeit vooral de bevolking van niet-Europese origine aan. Een andere indicator voor de groeiende diversiteit van de Vlaams-Brabantse bevolking is de thuistaal van kinderen. In 2010 had 1 op de 5 Vlaams-Brabantse kinderen in het kleuteronderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands. Cijfers over de taal van de moeder van pasgeboren kinderen zijn nog sprekender: in bijna 4 op de 10 gevallen gaat het om een andere taal dan het Nederlands.

Een hoog scholingsniveau

Het hoge scholingsniveau van de Vlaams-Brabander is een troef voor de provincie, zeker in een economische context met een grote tertiaire en quartaire sector. Het aantal hoger opgeleiden ligt bijna 10% hoger dan het gemiddelde voor de vier andere provincies. 39% van de Vlaams-Brabants bevolking op actieve leeftijd had in 2012 een diploma hoger onderwijs. Omgekeerd telt de provincie het laagste aantal laaggeschoolden, ver onder het gemiddelde van het Vlaamse gewest en België. Ook het lage aantal vroege schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs ligt lager dan elders. Dit verklaart ook waarom schoolverlaters uit Vlaams-Brabant sneller dan gemiddeld de arbeidsmarkt betreden.

Over Vlaams-Brabant Deel 3

Een welvarende bevolking

Vlaams-Brabant kent een lage werkloosheid. De werkloosheidsgraad bedroeg in 2014 gemiddeld 6,33% (mannen: 6,35%, vrouwen 6,31%). Dit cijfer is het laagste van alle Vlaamse provincies. Toch staat de provincie voor een aantal uitdagingen op het vlak van tewerkstelling: de structurele werkloosheid bij anderstalige werkzoekenden is groot en bepaalde kansengroepen blijven oververtegenwoordigd in de werkloosheidstatistieken.

Vlaams-Brabant is zeer welvarend. De inkomens zijn de hoogste van alle Belgische provincies. Het mediaaninkomen per aangifte bedroeg in 2011 (aanslagjaar 2012) 24.713 euro. In Vlaams-Brabant leven slechts 3,7 op 1.000 inwoners van een leefloon, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 5,1 per 1.000 inwoners ligt.

Hoewel de provincie zelf een grote tewerkstellingspool is, werken veel Vlaams-Brabanders in het nabije Brussel waar zij vooral hooggeschoolde arbeid verrichten. In 2010 pendelden ongeveer 120.000 werknemers dagelijks van hun woonplaats in Vlaams-Brabant naar hun werkplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; meer dan 83.000 pendelaars komen uit de brede rand rond Brussel. Ongeveer een derde van de pendelaars die in Brussel werken, woont in Vlaams-Brabant. Omgekeerd komt de overgrote meerderheid van de pendelaars naar Vlaams-Brabant uit één van de overige Vlaams provincies. Iets minder dan een kwart pendelt vanuit Brussel. Minder dan 20% van de werkenden in Vlaams-Brabant komt de taalgrens overgestoken. een hadden in 2010 ruim 28.000 inwoners uit Brussel een job in Vlaams-Brabant.

Een gunstig economisch klimaat

Vlaams-Brabant is met haar gerenomeerde universiteiten, hogescholen, kenniscentra, spin-offs en talloze innovatieve, toptechnologische bedrijven met een internationale reputatie in sectoren zoals nano-elektronica, gezondheidszorg en voeding de uitgesproken kennisregio in Vlaanderen. Een andere troef is de aanwezigheid van de internationale luchthaven Zaventem als economische motor en tewerkstellingspool. Mede hierdoor heeft de provincie een sterk uitgebouwde kantoormarkt en talrijke bedrijfsruimten voor opslag en luchthavengerelateerde activiteiten langsheen de Ring 0. Andere sterke en/of innovatieve sectoren in de provincie zijn de groot- en kleinhandel, transport en logistiek en de zakelijke dienstverlening. Vlaams-Brabant kent daarentegen een laag aandeel van de industriële tewerkstelling. Omwille van haar troeven (ligging, kennis-en innovatiegerichte economie, hoge scholingsgraad…) oefent Vlaams-Brabant een grote aantrekkingskracht uit op binnen- en buitenlandse investeerders en bedrijven.

Over Vlaams-Brabant Deel 4

Culturele rijkdom

De provincie heeft een grote culturele rijkdom. Kunststad Leuven lokt toeristen van heel de wereld en ook het Hageland in het Oosten en de Groene Gordel in het Westen zijn bezaaid met historische sites en niet te missen bezienswaardigheden. Het vermaarde Afrika-museum, de Kastelen van Horst en Beersel, de Nationale Plantentuin, om er maar enkele te noemen. De kunst- en cultuurliefhebber komt aan zijn trekken in de talrijke culturele centra in de Vlaamse rand.

Een groene provincie

Voor wie houdt van de natuur en graag wandelt of fietst, heeft de provincie heel wat te bieden. De bossen en parken in de rand rond Brussel en het Leuvense en de glooiende landschappen en prachtige panorama’s van het Hageland, het Pajottenland en de Brabantse kouters trekken duizenden actieve dagtoeristen aan.

Over Vlaams-Brabant Deel 5

Uitdagingen voor morgen

De gunstige ligging van Vlaams-Brabant biedt troeven maar creëert ook uitdagingen voor de toekomst. Door haar strategische ligging en de hoge werkgelegenheidsgraad in en rond Brussel is de bereikbaarheid van de regio zeer belangrijk.  Door problemen met verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer, komt deze bereikbaarheid in het gedrang. Vlaams-Brabant kamt met toenemende mobiliteitsproblemen, in het bijzonder op de Ring 0 en de snelwegen die er naartoe leiden, maar ook in de dorpskernen die af te rekenen hebben met veel sluipverkeer.

De verstedelijkingsdruk en de demografische groei leiden tot een grotere mobiliteitsdruk, stijgende grondprijzen en een versnippering van de open ruimte. In onze dichtbevolkte en dichtbebouwde provincie wordt open ruimte, en dus ook ruimte voor huisvesting en verdere economische ontwikkeling, schaars. Een groeiende bevolking creëert bovendien grote maatschappelijke noden, met name op vlak van kinderopvang, ruimte voor sport en spel, plaatsen in onderwijsinstellingen, en betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.